Ochrana soukromí

Tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje o návštěvnících pomocí skrytých aplikací ani jiných skriptů. Za účelem získání analytických informací a zajištění funkcionality webových stránek jsou využívány soubory cookies. Neshromažďuji se tak žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách prodomy.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.